Meny

Synstest og barn - dette bør du vite


1 av 5 barn i skolealder har redusert synsfunksjon. Dårlig syn hos barn kan stå i veien for aktiv utfoldelse, gi konsentrasjonsvansker og problemer med å følge med i undervisningen.

Mange barn sliter med dårlig syn uten at foreldre eller andre voksne oppdager det, og barn med dårlig syn er ofte ikke klar over at de burde se bedre. Selv små synsfeil kan skape store problemer for mange.

Vanligste tegn på synsplager hos barn

Barn som har kort konsentrasjon, har vanskelig for å lære seg bokstaver eller unngår nærarbeid som lesing og skriving, bør undersøkes hos optiker. Vi vet at det er en overhyppighet av synsfeil hos personer med lesevansker.

10 tegn som foreldre bør være oppmerksomme på er:

 1. 1.
  Hodepine

 2. 2.
  Anstrengt og sliten i øynene

 3. 3.
  Lukker eller holder over det ene øyet

 4. 4.
  Sliter med konsentrasjonen

 5. 5.
  Unngår nærarbeid som lesing, skriving, nettbrett

 6. 6.
  Blunker hyppig, myser eller sitter med rynket panne

 7. 7.
  Holder bøker, eller nettbrett tett opp til ansiktet

 8. 8.
  Bytter om på bokstaver, ord eller hele linjer ved lesing

 9. 9.
  Vanskeligheter med å henge med i timene

 10. 10.
  Skjeler eller har ett øye som sklir ut til siden

Barn er gode på å skjule synsproblemer

Ikke alle synsfeil gir åpenbare symptomer.

Barn og unge sine synsvansker kan i mange tilfeller være et skjult problem. I stedet for at synet blir undersøkt og rettet opp, er det oppførselen til eleven som får reaksjoner, og pedagoger, psykologer og logopeder blir hentet inn. Ofte lønner det seg å få sjekket synet i forkant.

Foreldre som selv hadde behov for briller i ung alder bør følge ekstra nøye med på barnet sitt både i lek- og leksesituasjoner.

Derfor er det viktig å ta synstest av barn


Synssansen er sammensatt av mange ulike faktorer. Den utvikles gradvis fra fødselen og regnes som ferdig utviklet rundt 10-årsalder.

Kontrollen som kan tas hos skolehelsetjenesten alene, vil svært sjelden kunne avdekke en mulig sammenheng mellom lese- og skrivevegring og synsfunksjonen. En utredning av lese-/skrivesvake elever bør derfor baseres på en mer detaljert undersøkelse foretatt av autorisert øyehelsepersonell som optiker eller øyelege.

I disse undersøkelsene bør det benyttes nyanserte tester for samsyn og forhold rundt synsfunksjon på nært hold.

Enkelte synsfeil som ikke blir korrigert tidsnok kan føre til varig nedsatt syn. På barn er det derfor viktig å sjekke samsyn, stereosyn, fargesyn, synsstyrke og undersøke øyebunnen. Gi barna dine de beste forutsetninger for en god skolehverdag!

Synstester bør tas med 1-3 års mellomrom, avhengig av alder og synsstatus.
 Optiker undersøker barn ned til 5-års alderen.

 

Bestill synstest til barn her

Fireårskontrollen er viktig


Det er viktig at alle foreldre går til fireårskontrollen på helsestasjonen med barna sine. Her kan synstesten plukke opp de barna som har alvorlige, varige synsfeil.

Imidlertid er det viktig å presisere at denne synstesten er ikke grundig nok til å plukke opp barn som har mindre alvorlige synsfeil, og som kan gi barna problemer når de begynner på skolen.

Etter fireårskontrollen er det ingen tilbud om offentlig synstest eller oppfølging av norske skolebarn. Derfor har foreldre et stort ansvar for å følge opp barna sine gjennom oppveksten.

Synstest før skolestart

Vi i Alliance Optikk anbefaler at alle barn får undersøkt synet før de begynner på skolen.

I Norge er det ingen rutine for synstest av elever hverken i barneskolen eller ungdomsskolen. Dessverre er det kjent at mange norske barn sliter i flere år fordi synsproblemene ikke oppdages. Husk at det ikke er skolens ansvar å fange opp synsfeil, her må foreldre selv følge opp.

Synstest etter skolestart

Selv om barnet ser godt i første klasse betyr ikke det at barnet ser optimalt gjennom hele barne- og ungdomskolen.

Etter skolestart bør foreldrene følge ekstra godt med. Barn som helst unngår nærarbeid og lesing, som klager over doble eller hoppende bokstaver, bør få undersøkt synet. Dårlig syn kan få store konsekvenser for barn, som hodepine, trøtthet, ubehag i øynene, konsentrasjonsvansker og dårlig kroppsbeherskelse.

Både synsskarphet, samsyn og synskomfort er viktig for konsentrasjon og lærevilkår. Mange synsfeil blir ikke oppdaget før for de kommer i 4-5 klasse – når lesepresset øker. Alliance Optikk anbefaler derfor en ny synstest rundt 3.-4. klasse selv om barnet så bra ved skolestart.

Videre er det viktig med en synstest i ungdomskolealder, da synet ofte endrer seg, og flere utvikler nærsynthet og/eller skjeve hornhinner.

De vanligste synsfeilene hos barn

Samsyn

Godt fungerende øyne som samarbeider øker evnen til å lese lenge og gir bedre lese- og lærevilkår. Symptomer som trøtte øyne, hodepine, vondt bak øynene, forbigående dobbeltsyn, at det man ser på sklir ut og blir uklart og tåkete, eller at det tar tid for øynene og stille inn på det man skal se på, er vanlige symptomer ved samsynsproblemer.

Vi anbefaler at alle barn som har eller utredes for lese- og skrivevansker, rastløshet, konsentrasjonsvansker, eller som holder en hånd for det ene øyet når de skal lese, får en samsynsundersøkelse.

 

Skjeling

Barn som har høy grad av langsynthet, har større risiko for å begynne å skjele. Ved skjeling kan synsinntrykkene fra det ene øyet bli undertrykt og varig redusert. Det kan få alvorlige følger for barna dersom ikke skjeling oppdages på et tidlig tidspunkt.

 

Nærsynthet

Nærsynte ser gjerne godt på nært hold, men får problemer på lengre avstand og begynner ofte å myse for å klare å se bedre. Nærsynthet, eller myopi som det heter på fagspråket, korrigeres med minusstyrker.

Omtrent alle barn blir født langsynte. Det betyr at barnets øyne rett og slett er for korte fra starten. Når barnet vokser og nærmer seg skolealder, har øyeeplet vanligvis også vokst, og synet er blitt korrigert. Inntil da bruker barn sin naturlige innebygde fokuseringsevne, som autofokus i et kamera, som ofte kan kompensere for det for korte øyet.

Men øyet fortsetter å vokse helt inn i tenårene, og hos noen barn og ungdommer vokser øyet så mye at det blir litt for langt. Når øyet er for langt, blir barnet myopt – det vil si nærsynt. Myopi,eller nærsynthet, innebærer helt enkelt at øyet er for langt i forhold til øyets brytningsstyrke, noe som gjør det vanskeligere å se detaljer på avstand, som for eksempel tavlen i klasserommet eller teksten på TV-en. Barn blir vanligvis nærsynte mellom alderen 8-13 år, men nærsyntheten kan fortsette å vokse gjennom tenårene og hos unge voksne.

Myopi er til en viss grad arvelig, men påvirkes også av hvilken livsstil vi har. Det at barn i dag tilbringer mer tid med blikket på nært hold foran mobiler, nettbrett, datamaskiner, TV-er og lærebøker, og mindre tid utendørs der blikket brukes på avstand, betyr at problemet øker. Forskning viser at barn som tilbringer mye tid utendørs, har redusert risiko for nærsynthet.

Det finnes nå behandling med spesialglass og spesiallinser som kan bremse utviklingen av myopi. Kontakt din optiker for mer info om dette.

 

Langsynthet

Langsynte ser godt på lange avstander, men må bruke musklene og øyets fokuseringssystem ekstra mye for å se godt på korte avstander. Langsynthet, korrekt kalt hyperopi, korrigeres med plusstyrker, eks. +3,0 D.

Barn, ungdom og unge voksne med en lav grad av langsynthet har ofte god evne til å kompensere for langsyntheten ved å stramme musklene i øyet slik at øyelinsen justeres (akkommodasjon). Dette gjør at man ser godt, men det kan gi andre symptomer som hodepine, generell trøtthet, slitne øyne og kort utholdenhet ved lesing.

Siden øyet har en god evne til å kompensere for langsynthet, er det mange med langsynthet som ikke vet om det selv. Derfor er det helt avgjørende å ta en synstest for å avdekke dette, spesielt hos barn og unge.

Slik foregår en synstest av barn

 • 1.
  Behovsavklaring

  Samtale med spørsmål om barnets symptomer, plager, øyehelse og generell helse/medisinbruk

 • 2.
  Tester

  Innledende undersøkelse med forskjellige tester basert på hva foreldre og barnet selv har fortalt innledningsvis

 • 3.
  Utmåling

  Utmåling av synsfeil hvor undersøkelsen går ut på å finne riktig brillestyrke og test av samsyn

 • 4.
  Ytre og indre øyet

  Inspeksjon av det ytre og indre øyet for å avdekke eventuelle medisinske forandringer

 • 5.
  Andre målinger

  Trykkmåling eller andre tester ut ifra det enkelte barns behov

 • 6.
  Synsstatus

  Konklusjon med utfyllende forklaring om synsstatus og en spesialtilpasset brilleglass- og/eller linseløsning

Hva koster synstest for barn?

Alliance Optikk er en optikerkjede med selvstendige butikker, derfor vil priser variere noe fra butikk til butikk. Prisen på synstest til barn ligger på fra 550 kr. Kontakt din optiker for nøyaktig pris.

Bestill synstest til ditt barn her

Trinn 1 av 2

Finn en optiker i nærheten av deg


solbriller til barn

Solbriller til barn

 

Barn under tolv år har ikke ferdig utviklede øyne. Det slippes mer stråling fra UV-lys igjennom et barns øye i forhold til et voksent øye, det er derfor veldig viktig å beskytte barns øyne.

Les mer om solbriller til barn

Økonomisk støtte til barnebriller


Barn under 18 år som trenger briller, kan få støtte til dette fra NAV. Støttebeløpet blir trukket fra regningen hos optikeren når brillene skal betales.

Støtten gis etter faste satser basert på brillestyrke. Satsen utbetales som direkte oppgjør til optikeren som har forskuttert støtten. Alle optikere i Alliance Optikk har avtale med NAV for å benytte denne ordningen.

Den enkleste måten å få støtte til briller for barn og unge, er derfor å bestille brillene hos en optiker. Optikeren vil da søke om støtten for deg, og beløpet trekkes av med én gang. Hvis brillene koster mer enn din sats, må du betale mellomlegget.

 

Hvem kan få?

 • Barn og unge under 18 år som trenger briller. Brillestyrken på minst ett glass må være ≥ 1,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00D
 • Brillene må være bestilt før barnet fyller 18 år
 • Barnet må være folkeregistrert i Norge

Ordningen trådte i kraft 1. august 2022. Det er kun briller bestilt fra og med denne datoen som inkluderes i ordningen.

 

Hva kan støtten dekke?

 • Barnet/foreldrene velger selv hvilken brilletype han/hun vil ha. Barnet/foreldrene kan for eksempel velge å bruke støtte på progressive briller, lesebriller eller sportsbriller.
 • NAV kan dekke utgifter til brilleinnfatning, glass, sliping av glass og tilpasning. Støtten gis etter faste satser basert på brillestyrken barnet trenger.
 • NAV dekker ikke synsundersøkelse og reparasjon.
 • NAV gir støtte til inntil ett par briller per år.

Hvis barn trenger spesielle briller eller kontaktlinser på grunn av varig sykdom eller funksjonsnedsettelse, finnes det andre støtteordninger for briller og kontaktlinser.

Amblyopi er synsnedsettelse på ett eller begge øynene, uten påviselig sykdom i selve øyet. Briller kan være viktig for å behandle eller forebygge amblyopi hos barn som har utviklet eller har økt risiko for å utvikle tilstanden.

→ Les mer om NAV støtteordninger på nav.no

 

Satsene for brillestøtte til barn fra og med 1. januar 2024.

Sats 1 – 800 kroner
Sats 2 – 2.075 kroner
Sats 3 – 2.820 kroner
Sats 4 – 3.355 kroner
Sats 5 – 5.165 kroner

Hvis brillene koster mer enn satsen, må du betale resten selv. Hvis brillene koster mindre enn satsen får du dekket det brillene koster.

Sats 1
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 1,00D ≤ 4,00D

Sats 2
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 4,25D ≤ 6,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 4,00D

Sats 3
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 6,25D ≤ 8,00D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 4,25 D ≤ 6,00 D

Sats 4
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 8,25D ≤ 10,00D og cylinderstyrke på minst ett glass ≤ 6,00D

Sats 5
Briller med sfærisk styrke på minst ett glass ≥ 10,25D og/eller cylinderstyrke på minst ett glass ≥ 6,25D

 

 

Close

Handlekurv

Innlogging

Logg inn med sms engangspassord

Ny hos Alliance optikk? Registrer deg her

Har du ikke registrert konto hos oss før? Registrering er gratis og med konto kan du lagre dine kontaktopplysninger, få oversikt over dine tidligere ordre og rebestille varer basert på tidligere kjøp.

Her kan du leseom hvordan vi tar vare på dine personopplysninger

Ønsker du linsekontroll abonnement?

Alle linsebrukere oppfordres til å ta jevnlige kontroller fordi øyehelsen best ivaretas ved trygg og sikker bruk av riktige linser. Derfor bør du inkludere linsekontroll 1 gang i året som en del av ditt linseabonnement hos din angitte optiker.
Pris: kr 80kr,- pr. mnd

Velg din optiker

Nei Ja