Meny

Barn og syn
- dette bør du vite

1 av 5 barn i skolealder har redusert synsfunksjon


Dårlig syn hos barn kan stå i veien for aktiv utfoldelse, gi konsentrasjonsvansker og problemer med å følge med i undervisningen.

Mange barn sliter med dårlig syn uten at foreldre eller andre voksne oppdager det, og barn med dårlig syn er ofte ikke klar over at de burde se bedre. Så mange som 1 av 5 barn i skolealder har redusert synsfunksjon* og trenger briller eller synstrening. Selv små synsfeil kan skape store problemer for mange.

Synssansen er sammensatt av mange ulike faktorer. Den utvikles gradvis fra fødselen og regnes som ferdig utviklet rundt 10-årsalder.

Riktig stimulering av synet er viktig for at synet skal utvikle seg normalt, både dybdesyn og synsstyrke.

Enkelte synsfeil som ikke blir korrigert tidsnok kan føre til varig nedsatt syn. På barn er det derfor viktig å sjekke samsyn, stereosyn, fargesyn, synsstyrke og undersøke øyebunnen. Gi barna dine de beste forutsetninger for en god skolehverdag.

Fireårskontrollen er viktig

Det er viktig at alle foreldre går til fireårskontrollen på helsestasjonen med barna sine. Her kan synstesten plukke opp de barna som har alvorlige, varige synsfeil. Imidlertid er det viktig å presisere at denne synstesten er ikke grundig nok til å plukke opp barn som har mindre alvorlige synsfeil, og som kan gi barna problemer når de begynner på skolen.

Etter fireårskontrollen er det ingen tilbud om offentlig synsundersøkelse eller oppfølging av norske skolebarn. Derfor har foreldre et stort ansvar for å følge opp barna sine gjennom oppveksten.

Skolestart


Både synsskarphet og synskomfort er viktig for konsentrasjon og lærevilkår. Alt fra første skoledag bør en kjenne seg trygg på at barn ser godt, eller at de får den synshjelpen som trengs. Mange synsfeil blir ikke oppdaget før for de kommer i 4-5 klasse - når lesepresset øker.

Etter skolestart bør foreldrene følge ekstra godt med. Barn som helst unngår nærarbeid og lesing, som klager over doble eller hoppende bokstaver, bør få undersøkt synet. Dårlig syn kan få store konsekvenser for barn, som hodepine, trøtthet, ubehag i øynene, konsentrasjonsvansker og dårlig kroppsbeherskelse.

Andre tegn hos barn kan være at de ser dårlig i mørket, skyr skarpt lys, eller at de har vansker med å se objekter på avstand, selv om de blir pekt ut.

I en del tilfeller finner optiker gjerne litt langsynthet eller litt skjeve hornhinner, men som ikke behøver å bli korrigert.

Når det gjelder synet på nært hold som redusert akkomodasjon (evne til å zoome inn) og dårlig fusjon/samsyn (sammensmelting av de to øyebildene), kan det korrigeres med briller, slik at bokstavene får normal forstørrelse og står rolig på plass, slik at eleven blir mer konsentrert.

Godt fungerende øyne med godt samsyn øker evnen til å lese lenge og gir bedre lærevilkår. Barn blir både mer fornøyd og flinkere på skolen når en setter øynene i stand til å ta imot læring.

Ta øynene på alvor

Barn og unge sine synsvansker kan i mange tilfeller være et skjult problem. I stedet for at synet blir undersøkt og rettet opp, er det oppførselen til eleven som får reaksjoner, og pedagoger, psykologer og logopeder hentet inn. Ofte lønner det seg å få sjekket synet i forkant.

Kontrollen som kan tas hos skolehelsetjenesten alene, vil svært sjelden kunne avdekke en mulig sammenheng mellom lese- og skrivevegring og synsfunksjonen. En utredning av lese-/skrivesvake elever bør derfor baseres på en mer detaljert undersøkelse foretatt av autorisert øyehelsepersonell (optiker eller øyelege).

I disse undersøkelsene bør det benyttes nyanserte tester for samsyn og forhold rundt synsfunksjon på nært hold.

Sjekk synet

Norges Optikerforbund råder foreldre til å følge med barnet både i lek og ved leksearbeid:

 

Sjekk om barnet kan skille ulike former og farger fra hverandre.

Spør om barnet ser godt, og test om synet er like bra på begge øyne. 

Foreldre som selv hadde behov for briller i ung alder bør følge ekstra nøye med.

Ta barnet med til synsundersøkelse hvis du er usikker eller mistenker at barnet ditt ser dårlig.

Får man økonomisk støtte til barnebriller?


Mange barn har rett til briller som er refusjonsberettiget hos NAV. Dette gjelder likevel ikke alle. 

Se oppdatert reglement på nav.no.

Close

Handlekurv

Innlogging

Logg inn med sms engangspassord

Ny hos Alliance optikk? Registrer deg her

Har du ikke registrert konto hos oss før? Registrering er gratis og med konto kan du lagre dine kontaktopplysninger, få oversikt over dine tidligere ordre og rebestille varer basert på tidligere kjøp.

Her kan du leseom hvordan vi tar vare på dine personopplysninger

Ønsker du linsekontroll abonnement?

Alle linsebrukere oppfordres til å ta jevnlige kontroller fordi øyehelsen best ivaretas ved trygg og sikker bruk av riktige linser. Derfor bør du inkludere linsekontroll 1 gang i året som en del av ditt linseabonnement hos din angitte optiker.
Pris: kr 80kr,- pr. mnd

Velg din optiker

Nei Ja