Hvorfor øyehelseforsikring? Trykk her for mer informasjon

Skriv inn ditt telefonnummer under så henter vi kontaktinformasjonen din:Skriv inn ditt navn.

Skriv inn ditt telefon nummer.
Skriv inn din adresse.
Skriv inn postnummer.
Skriv inn poststed.
Skriv inn gyldig e-postadresse!Dersom forsikrede og premiebetaler ikke er samme person (forsikrede under 18 år) skal navn og fødselsdato for den forsikrede fylles inn under.


Fyll inn navn dersom forsikrede og premiebetaler ikke er samme person.
Fyll inn fødselsdato dersom forsikrede og premiebetaler ikke er samme person.

Kan ikke være eldre enn 3 mnd. Prøven må være tatt hos en Alliance Optikk medlem.
Det kan ikke tegnes forsikring etter fylte 67 år. Allerede gyldig forsikring gjelder til du er 75 år.
Eks. 15.05.18
Velg. produkt fra listen
Jeg gir med dette Norsk Forsikring AS som behandlingsansvarlig på vegne av forsikringsgiverne samtykke til å behandle mine avgitte personopplysninger. Les mer om behandling av personopplysninger her.
Jeg har lest og forstått forutsetningene i denne samtykkeerklæring og godtar bestemmelsene.