Kjøp av produkt i kjøpsportalen til oppgitt pris forutsetter at du har avgitt korrekte opplysninger og at øvrige forutsetninger for kjøp av produktet i kjøpsportal oppfylles. Personer som ikke tilfredsstiller krav for kjøp i portal vil få en individuell vurdering, og kan bli bedt om utfyllende opplysninger for nærmere risikovurdering.

For kjøp av forsikringsprodukter som dødsfallsforsikring og uføreforsikring forutsettes det at du gjennomfører en elektronisk helseprøving umiddelbart etter kjøpet. Du vil kort tid etter bestillingen motta en e-post med link til en portal for gjennomføring av en individuell helseprøving. Hvis du avgir opplysninger på ett eller flere produkter som ikke tilfredsstiller kravene til egenerklæring om helse vil dette
kunne medføre høyere premie og/eller såkalt reservasjon. I enkelte tilfeller kan det også gis avslag på din bestilling.

Forsikringer kjøpt via internett har 30 dagers angrefrist slik at du alltid kan avbestille forsikringen om du
skulle ombestemme deg etter kjøpet.

Kjøp i portalen forutsetter elektronisk forsendelse av dokumenter. Dette innebærer at vi enten sender dokumenter som vedlegg i e-post eller varsler deg på e-post og SMS når et nytt dokument er tilgjengelig i Norsk Forsikring Min Side. Kommunikasjonen kan inkludere:

  • Forsikringsavtalen
  • Vilkår
  • Tilbud
  • Fakturaer
  • Dokumenter som gjelder opphør av forsikring
  • Dokumenter i forbindelse med skadesaker

Du har ansvar for å varsle Norsk Forsikring AS så fort det skjer endring av e-postadressen. Du kan når som
helst å trekke tilbake samtykket til elektronisk kommunikasjon.


© 2020 Alliance Optikk    |    Allianceoptikk.no    |    Personvern    |    Cookies